cool hit counter

PDM Kabupaten Agam - Persyarikatan Muhammadiyah

 PDM Kabupaten Agam
.: Home > Struktur Organisasi

Homepage

Struktur Organisasi


SUSUNAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT
PERIODE 2010 - 2015


 


            Ketua                             :  Drs. Alwisral Imam Zaidallah, MPd.

  
    Wakil Ketua                     : Imam Maryunis, S.Pd.I.
 
         Wakil Ketua                     :  M. Arifin Sipayung, BA

 
       Wakil Ketua                    :  Muhammad Der

         Wakil Ketua                     :  Mukhzendra Yusuf, S.Pd.I.

         Wakil Ketua                     :  Drs. Hasrinal, Bsc.MM

         Wakil Ketua                     :  Hanif Rasyid, S.Pd.I

         Wakil Ketua                     :  Zulkifli Nur, S.Pd.I Khatib Sulaiman.


         Sekretaris                       :  Junaidi, MS Khatib Kayo

  
       Wakil Sekretaris              :  Muhammad Fauzi, S.Pd.I

 
        
Bendahara                      :  Suarto Khatib Basa.


Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website